Cookies on this website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click 'Continue' we'll assume that you are happy to receive all cookies and you won't see this message again. Click 'Find out more' for information on how to change your cookie settings.

DGB’nin Marshall Planı kısa ve uzun dönemli hedefleri olan bir siyasi strateji olarak tanımlanmaktadır. Bu 2013-2022 yılları arasında uygulanması talep edilen 10 yıllık bir kalkınma ve yatırım planıdır ve bunun içinde kurumsal uygulamalar, kamu yatırımları ve şirketlerle tüketiciler için teşvikler yer almaktadır.

More information

Type

Report

Pages

34 - 39